ZADZWOŃ: 798 843 598

Ekspertyza wylewki

Zanim przeprowadzi się prawidłowy montaż podłogi z drewna, należy wcześniej profesjonalnie przygotować podłoże. Nasz pracownik sprawdzi zatem, czy posadzka jest równa, zbadana zostanie także jej wilgotność i wytrzymałość. Kontroli zostaną poddane również warunki w miejscu inwestycji (nowoczesnym miernikiem zostanie zbadana temperatura i wilgotność powietrza). Ważną sprawą jest także staranne sprawdzenie twardości i spoistości jastrychu. Trzeba wiedzieć, że za mało zwarte albo zbyt zapylone podłoże może być powodem odchodzenia podłogi od wylewki.

Wylewka powinna być:

  • wystarczająco wilgotna (maksymalna wilgotność — jastrychy cementowe bez ogrzewania podłogowego — 2% w skali CM, jastrychy anhydrytowe bez ogrzewania podłogowego — 0,5%. Maksymalny poziom wilgotności jastrychów cementowych z systemem ogrzewania podłogowego to 1,8% w skali CM oraz 0,3% dla jastrychów anhydrytowych z systemem ogrzewania podłogowego),
  • zwarta – musi być bardzo spójna, bez skłonności do rozwarstwiania się,
  • jednorodna – bez rys i pęknięć,
  • twarda – stopień twardości wylewki trzeba dostosować do rodzaju planowanej podłogi,
  • równa – dopuszczalna jest minimalna tolerancja dla nierówności (2mm na każdy 1m lub 3mm na każde 2m, jednak  nie może być to większa niż 5mm w przypadku całej długości/szerokości pomieszczenia.) Jeśli występują większe nierówności trzeba je sfrezować przed przystąpieniem do położenia parkietu. 

Odpowiednie parametry jastrychu mają kluczowe znaczenie dla komfortu korzystania z podłogi drewnianej warszawa a także wpływają na jej wytrzymałość. Nasz pracownik dobierze system montażowy optymalny dla stanu danej wylewki.