ZADZWOŃ: 798 843 598

Wyrównanie wylewki

Jak wykonać wylewkę samopoziomującą?

Jeśli zaobserwujemy, że powierzchnia nie jest idealna, należy ją wyrównać. Wykonamy dla Państwa wylewkę samopoziomującą, doskonale dopasowaną do rodzaju wybranej podłogi. Wybierzemy idealną masę wyrównującą, dzięki czemu wykonana podłoga z drewna okaże się twarda, równa, gładka i wytrzymała. Dokładnie zbadamy różne parametry i ocenimy jakość aktualnego podkładu. Jastrych pod wylewkę samopoziomującą nie może być spękany. Należy skontrolować także jego twardość, wytrzymałość mechaniczną i równość. Dobrym rozwiązaniem jest jastrych cementowy lub anhydrytowy, dokładnie przeszlifowany lub frezowany oraz odkurzony. 

W przypadku, gdy wylewka nie spełnia jakiegoś wymogu dla wybranej posadzki, należy naprawić wylewkę. Usuwamy zatem pęknięcia i ubytki, które blokują solidne wykonanie dalszych prac. Wzmacniamy podkład żywicą epoksydową  i zasypujemy go piaskiem kwarcowym. Zdarza się czasami, że trzeba zamontować dodatkową siatkę posadzkową z włókna szklanego. Wilgotność nowego jastrychu po wyschnięciu nie może przekroczyć 3% CM dla posadzek żywicznych oraz 2% CM dla pozostałych rodzajów posadzek. Podkład wygładzamy wylewką samopoziomującą o podobnych parametrach technicznych. 

Zanim przystąpimy do następnych działań, sprawdzamy także równość podkładu. Ostateczna tolerancja dla nierówności wynosi 2mm/1m lub 3mm/2m, ale nie więcej niż 5mm dla całej długości albo szerokości podłogi. W pomieszczeniu muszą także panować odpowiednie warunki, idealna temperatura powietrza to przedział od 15 do 23 st. C, wilgotność to przedział od 60 do 80%. Najlepsza temperatura podłoża to 12 st. C i minimum 3°C powyżej punktu rosy, dla gruntu epoksydowego zasypywanego piaskiem kwarcowym. Im niższa temperatura, tym dłużej trwa proces schnięcia posadzki. W przypadku, gdy wylewka ma spoziomować powierzchnię i jednocześnie znaleźć się niżej od istniejących już posadzek, przed wylaniem masy należy zniwelować podkład i osadzić repery, które wyznaczą płaszczyznę wylewki.

Proces schnięcia wylewki samopoziomującej musi przebiegać w pomieszczeniu bez przeciągów, bez mocnej operacji słonecznej. Po upływie doby od wylania wylewki należy zapewnić cyrkulację powietrza (np. uchylamy okna). Wylewkę samopoziomującą odpowiednio przygotowujemy do kolejnych prac instalacyjnych. Przed montażem podłogi drewnianej warszawa wylewkę szlifujemy i odkurzamy. Czasami konieczne jest zastosowanie dodatkowego gruntowania.